Úvodná stránka » Prihláška do klubu

Prihlášku posielajte poštou na adresu:         

Ľubomír Hronkin 
ul.Školská 3
082 21  Veľký Šariš


 

educa008.gif (náhled)                          Členská prihláška

 Tu stiahnuť prihlášku

 do Goldwing Club  Slovakia  


                                                                                                                                                                          

Žiadam o prijatie za člena klubu a prehlasujem, že budem dodržiavať ustanovenia predpisov a uznesenia orgánov klubu.


Meno

a priezvisko


Narodený/á dňa                                                                v


Povolanie                                                                          národnosť


Bydlisko                                                                           číslo tel.


Pošta - PSČ                                                                      e-mail


Okres


Kraj


 

Motocykla Goldwing /typ/                                                           od roku


Stručný dôvod

pre ktoré sa uchádzam 

o členstvo v klube


 

V ..............................................................................................     dňa ..........................................................................

 

                                                                               Podpis žiadateľa .................................................................

 


 

Prihlášku prerokoval výbor klubu dňa


a žiadateľa za člena klubu prijal - neprijal.

 

 

                                                                               Podpis prezidenta klubu ....................................................

 

Zahájenie sezóny 2022

20220507_121713.jpg

Články

22.6.2016

Dunlop Elite 4

Nová Dunlop Elite 4 pneumatika s vysokým kilometrovým výkonom má svoj ​​debut.

archív

http://www.in-pocasie.sk/

Informácie o Slovenskej Republike

 

 

mapa.gif (originál)

Tiesňové telefonné čisla:

Policia:158

Hasičská záchranná služba:150

Zachranná služba:156, 16 155

Mestská polícia:159

Integrovaný záchranný systém SOS:112

Asistenčná služba:

NAMK:18 123

RESCUE:16 154

Rychlostné limity:

Mesto:50 km/h

Mimo mesto:90 km/h

Dialnica:130 km/h